"Onze school is gewoon de allerleukste. Zeker weten!"

Informatie en contact

Goed contact met ouders vinden we belangrijk, op basis van vertrouwen en respect. Zo kunnen we samen uw kind zo goed mogelijk volgen en begeleiden. Binnen WereldWijs kennen we verschillende vaste contactmomenten:

 

Informatieavond

Deze avond organiseren we aan het begin van het schooljaar. Elke leerkracht vertelt aan de ouders van hun leerlingen over de gehanteerde leermethoden en leermiddelen. Dus wat gaan we doen/leren en hoe doen we dat?
 

Ouderavond

Twee keer per jaar organiseren we ouderavonden. Dat is een gesprek tussen ouders en leerkracht. Een combinatie van kennismaking en het bespreken van het rapport van uw kind. Zijn er, om wat voor reden ook, zorgen over uw kind? Dan wachten wij niet op deze oudergesprekken, maar maken we eerder een afspraak. Andersom geldt ook dat u een afspraak kunt maken met de leerkracht.
 

Nieuwsbrieven en informatie via Parro

Is uw kind ingeschreven bij WereldWijs? Dan krijgt u van ons een unieke code om een eigen account aan te maken op de app Parro. Binnen deze online-omgeving ontvangt u WereldWijs nieuwbrieven (Reisjournaal) en actuele en relevante informatie leerkrachten. Ook kunt u mailberichten van de leerkracht ontvangen via de groepsmail.
 

Groep 8: op naar de volgende reis!

Voor leerlingen uit groep 8 besteden we extra aandacht aan de volgende reis: het voortgezet onderwijs. Dat doen we tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar, tijdens een aparte afspraak met ouders (soms in combinatie met de ouderavond) en in contact met de leerlingen. Ook ontvangt u een VO-gids met scholen uit onze regio.  We houden u en uw kind goed op de hoogte van alle ontwikkelingen/wijzigingen.