Reisbegeleiders

We betrekken ouders graag – op vrijwillige basis – bij verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van projecten, het organiseren van vieringen en feesten, de ontmoetingsruimte in de juiste sfeer brengen, het begeleiden van (groepjes) leerlingen tijdens buitenschoolse- of groepsactiviteiten, beheer van de schoolbibliotheek, voorlezen, niveaulezen etc.

 

Talenten van ouders

Ouders die vanuit hun talent of bedrijf een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen, nodigen we van harte uit om mee te doen. Denk bijvoorbeeld aan het ontwerpen van flyers, meedenken over mogelijkheden van inzet nieuwe media of het geven van gastlessen (bijvoorbeeld schilderen, muziek, toneel, ICT, techniek, tuinieren of dans). We horen graag van u!
 

Groepsouders

Ook groepsouders zijn onmisbaar. Zij regelen bijvoorbeeld een cadeautje voor een klasgenootje dat lang ziek is, doen een belrondje om ouders te vragen om te rijden bij een excursie, bedenken iets voor de verjaardag van de leerkracht, treden op als woordvoerder als veel ouders een bepaalde wens hebben, etc.
 

Ouderbijdrage

Elk jaar vraagt de OR (Ouderraad) u om een vrijwillige ouderbijdrage. Hiervan betaalt de OR activiteiten zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest, traktaties voor de kinderen tijdens andere feestelijke gelegenheden, etc. Daarnaast vraagt de OR een bijdrage voor het jaarlijkse schoolreisje.

Tijdens de algemene ouderavond bepalen we de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. In de maand oktober of november krijgen ouders het verzoek van de OR-penningmeester om de ouder- en schoolreisbijdrage te betalen.