Meerwaarde van medezeggenschap

Een goed werkende school zonder medezeggenschap is nauwelijks voor te stellen. Ouders/verzorgers en (onderwijzend) personeel hebben een gezamenlijke inbreng in de medezeggenschapsraad (MR). Ze dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs op onze school en zorgen voor extra draagvlak van ons beleid.


Een MR op school is verplicht. Alle verplichtingen en rechten zijn vastgelegd in de Wet op de Medezeggenschap op de Scholen (WMS). Aanvullende hebben wij afspraken over de samenwerking verder vastgelegd in een statuut en reglement. Daarin staat dat de MR van WereldWijs moet bestaan uit vier leden:

  • 2 vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers (de oudergeleding) 
  • 2 vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel (de personeelsgeleding)

 

Meedenken en meedoen?

Binnen de MR willen maken we ons hard voor de belangen van ouders/verzorgers en personeel van WereldWijs. Dit doen we door adviezen te geven en in te stemmen met besluiten over onderwerpen zoals de schoolgids, besteding van geld/ financieel beleid, verbeteringen in het onderwijs en de bereikbaarheid, (informatie) veiligheid op school en de samenwerking met andere organisaties zoals de TSO (tussenschoolse opvang). Vanuit de MR brengen we onze eigen ideeën en ervaringen in, en de wensen, vragen en ideeën van andere ouders. Dus heeft u iets voor de MR? Dan horen we graag van u!

Danielle van Rhijn, Sarah Erades, Enne-Pieter Wakelkamp en Sanneke Binnekade  kunt u bereiken via MR@wereldwijsnoordwijk.nl 

 

Wereldwijs
Wereldwijs