Bij wie kunt u terecht?

We doen allemaal ons stinkende best, maar waar gewerkt wordt, worden soms helaas ook fouten gemaakt. Ervaart u een probleem? Laat het ons zo snel mogelijk weten, dan kunnen we op zoek naar een oplossing. Blijf dus niet rondlopen met zaken die u dwars zitten, maar meld het ons. Heeft uw kind persoonlijke problemen, of speelt er iets in de groep? Neem dan in eerste instantie contact op met de leerkracht van uw kind. Komt u er samen niet uit, of ligt het probleem buiten de groep? Schakel dan directeur Leonie Rietkerk in.

 

Directeur, schoolcontactpersoon, vertrouwenspersonen, bestuur

Ook voor problemen over algemene schoolzaken kunt u contact met onze directeur opnemen. Lukt het niet om het probleem binnen de school op te lossen? Dan kunt u zich ook tot onze schoolcontactpersonen, de vertrouwenspersoon of het bestuur wenden. De regeling over de indiening, behandeling en afwikkeling van klachten vindt u op de website van de stichting OBODB.

 

Hulp of advies buiten school

Kinderen, ouders en personeelsleden die een probleem of klacht hebben, kunnen een beroep doen op Inge Floor of Sandra Voorham. Soms is een luisterend oor voldoende. Maar er kan ook worden doorverwezen naar personen of instanties die verder kunnen helpen of adviseren. U kunt hen bereiken door een mail te sturen naar directie@wereldwijsnoordwijk.nl of  bellen met het school nummer 071-3621554.