Privacy en informatiebeveiliging

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Omdat we onderwijs geven en leerlingen begeleiden, ontkomen we er niet aan om persoonsgegevens van en over onze leerlingen vast te leggen. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens beperken we tot informatie die echt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegankelijkheid is beperkt.

 

Gegevens van leerlingen

Op onze school gebruiken we ook digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. We hebben met de leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling van gegevens wettelijk verplicht is.

 

Gegevens vastleggen/wijzigen

Aan het begin van ieder schooljaar vragen we u via Parro (de app voor ouders) uw contactgegevens te controleren. Eventuele wijzigingen passen wij dan direct aan in ons administratiesysteem. We vragen u ook om toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal, dus van foto’s of video’s, waar uw kind opstaat. Ook deze informatie leggen we vast in ons administratiesysteem. Wilt u tijdens het schooljaar gegevens of toestemming wijzigen? Stuur dan een mail naar directie@wereldwijsnoordwijk.nl.


In het privacyreglement van de stichting OBODB staat beschreven hoe de school omgaat met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij Inge Floor, onze directeur.