Trots op WereldWijs-onderwijs

Onze school stond jarenlang bekend om zijn hoogbegaafdheidsonderwijs. Die expertise is nog steeds aanwezig, maar onze werkwijze is veranderd. Met WereldWijs richten we ons op de executieve functies van leerlingen. Met meer grip op de doe-processen in het brein, waardoor ze doelgerichter kunnen leren en presteren. Wij geven kinderen ook extra ondersteuning in vaardigheden die zij nog niet beheersen, zoals leren leren, samenwerken, plannen en omgaan met faalangst.

 

Unieke IPC-methode

Als enige school in Noordwijk werken wij met de methode IPC (International Primary Curriculum). In plaats van te werken met losse zaakvakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, natuur- en creatieve vakken, geven wij onderwijs in samenhang. Werken we in kleine groepen met een centraal thema. Een wisselend thema, dat aan bod komt in álle vakken. De doelen staan vooraf vast, maar in de uitwerking laten we leerlingen actief meedenken. Zo vergroten we het ‘eigenaarschap’ van leerlingen. Ze ontwikkelen dus niet alleen kennis, maar ook nuttige vaardigheden.
 

We zijn dan ook trots op onze resultaten. Niet alleen zien wij de kinderen zich op een geweldige manier ontwikkelen, ze scoren bovendien over het algemeen ook zeer goed op de Cito-toets en andere onderdelen waar de onderwijsinspectie op let. Kijk op scholenopdekaart.nl voor meer informatie.